Експорт в pdf
Петя Великова Петрова
Свали
ЗАКОН ПУО Наредба 15 Документи Приложение 2 - профил учител Приложение 3 - профил директор Приложение 4 - профил зам. директор Приложение 5- профил ръководител ИКТ Приложение 6 - профил възпитател Приложение 7 - профил психолог Приложение 8 - профил педаг. съветник Приложение 9 - профил логопед Приложение 10 - профил рехабилитатор Приложение 11 - профил корепетитор Приложение 12 - профил хореограф Приложения 13 - профил треньор Приложение 20_ учител Приложение 21_възпитател Приложение 22_рехабилитатор, треньор, корепетитор, хореограф, логопед, ръководител ИКТ Приложение 23_директор Приложение 24_зам-директор Приложение 25_психолог, пед съветник Europass CV_bg Europass_cv_instructions_bg Папка с категории Професионално портфолио_презентация Философия на преподаване
CV
Атестационна карта
Професионална характеристика
2021/2022
Класове
Класен ръководител
Описание на длъжността

Как да създам професионално учителско портфолио?

Затвори
Добави ресурс
Добавяне на файл
Избери
Отказ
Добави
Допълнителна информация

Въведете учебна година

Отказ
Добави
Изтриване на допълнителна информация

Желаете ли да изтриете цялата категория с допълнителна информация за учебна година

Отказ
Потвърди